IGP Speuren, Appel & Pakwerk

I.p.o 1, 2 en 3

De i.p.o. Opleiding bevat drie onderdelen, speuren, appel en het manwerk. In principe zijn er drie niveaus, aangeduid als ipo-i, ii en iii. De moeilijkheidsgraad binnen alle afdelingen neemt toe van ipo-i naar ipo iii speuren bij het speuren gaat het er om dat de hond een door de baas (ipo-i) of door een vreemde (ipo ii en iii) uitgelopen spoor, weet te volgen en de voorwerpen die daarop zijn “verloren” weet terug te vinden. De lengte van het spoor en de tijd tussen het “leggen” en het “uitwerken” van het spoor, zijn afhankelijk van het niveau. De hond dient zelfstandig te werken waarbij hij circa 10 meter voor zijn geleider loopt. Als de hond een voorwerp vindt dat behoort aan degene die het spoor heeft gelegd, dient hij dit voorwerp te “verwijzen” (de meest gebruikte methode is dat de hond uit zichzelf vlak voor het voorwerp gaat liggen). Het voorwerp mag ook naar de geleider worden geapporteerd. Appél het appèl vormt de basis van de drie onderdelen. Het woord appèl wordt vaak gezien als synoniem voor gehoorzaamheid en het netjes afwerken van de verplichte oefeningen. Maar het draait vooral om de relatie baas-hond combinatie. Manwerk het manwerk is voor velen een leuke en spectaculair onderdeel. Alleen met een goed gehoorzame hond kan je met dit onderdeel van het ipo programma beginnen. Bij dit onderdeel worden hoge eisen gesteld aan de gehoorzaamheid van de hond. Ook moet de hond qua karakteraan bepaalde eisen voldoen. Hij moet evenwichtig en zelfverzekerd zijn. Voor het ipo reglement verwijs ik u door naar >>> commissie werkhonden